Ομοσπονδία Μεσιτών: Μην πωληθούν στα ''κοράκια'' τα κόκκινα δάνεια...

Τετ, 16/12/2015 - 15:15

Επανεκτίμηση «κόκκινων», προβληματικών αλλά και εξυπηρετούμενων δανείων από ειδικούς ανεξάρτητους εκτιμητές, προτείνουν οι Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων, ώστε να μην πωληθούν αυτά στα αποκαλούμενα «κοράκια» (distressed funds).

Ακόμα και στις περιπτώσεις τέτοιων εξαγορών, η ΟΜΑΣΕ προτείνει να δίνεται στους ίδιους τους δανειολήπτες η δυνατότητα εξαγοράς με τίμημα 10% μεγαλύτερο από το τίμημα που θα προσφέρουν τα funds.

Η ΟΜΑΣΕ με βασικό επιχείρημα ότι πέρα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πρέπει να συμφωνηθεί και η "αναχρηματοδότηση" των νοικοκυριών με βάση το σημερινό τους εισόδημα, προτείνει:

Άμεση επανεκτίμηση όλων των ενυπόθηκων μη εξυπηρετούμενων δανείων, από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ή Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας (όχι από υπαλλήλους εκτιμητές των τραπεζών ούτε υπαλλήλους εκτιμητές των θυγατρικών τους εταιριών, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων) και εκ νέου διατύπωση των όρων και του υπολειπόμενου κεφαλαίου των δανείων, καθώς και του καθορισμού των δόσεων, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία τους, ώστε να γίνουν βιώσιμα.

Έτσι, θα γίνει βιώσιμο το 50% - 60% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για το υπόλοιπο 40% - 50 % των περιπτώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα στους οφειλέτες που δεν μπορούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, να παραδώσουν οικειοθελώς τα ακίνητα σε εύλογο χρόνο.

Πηγή: http://www.press-gr.com/2015/12/blog-post_719.html