ΣτΕ: Δεν είναι νόμιμο να δίνεται αθρόα άδεια παραμονής σε πρόσφυγες

Τρί, 22/09/2015 - 13:00

Ως «μη νόμιμο» επεστράφη από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα αρμόδια υπουργεία  το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προέβλεπε, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε παράτυπους πρόσφυγες.

Το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στην απόφαση του επισημαίνει ότι ο νόμος 3907/2011 παρέχει δυνατότητα στους αρμόδιους κρατικούς φορείς  να θεσπίσουν «διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους άνευ καθορισμού κριτηρίων και προϋποθέσεων συναφών προς το καθεστώς αυτό και με τις οποίες μεταβάλλονται κατ’ ουσία οι οριζόμενες από τις πάγιες διατάξεις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος».

Συνεπώς, υπογραμμίζει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο «οι ρυθμίσεις του υπό επεξεργασία σχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χορήγηση του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με μόνο κριτήριο τον χρόνο υποβολής του αιτήματος διεθνούς προστασίας και μόνες προϋποθέσεις την κατοχή δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ και τη μη τελεσίδικη καταδίκη του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, κείνται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 5 παραγράφου 3 του νόμου 3907/2011».

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκεαυστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε να τροποποιηθεί παλαιότερο διάταγμα (Π.Δ. 114/2010) με το οποίο καθιερώθηκε «ενιαία διαδικασία αναγνώρισης για αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας  σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβου¬λίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα».

Το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προέβλεπε κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης σε όσους είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας έως τις 21.11.2010, το οποίο εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό, με μοναδικές προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ   και

β) να μην συντρέχει «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και χωρίς να ελέγχεται   η συνδρομή των προβλεπόμενων στο   ΠΔ 114/2010 προϋποθέσεων.

Ακόμη, το σχέδιο διατάγματος προέβλεπε ότι  το κατ’ εξαίρεση χορηγούμενο   καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ισχύει για δύο έτη.

Πηγή: http://www.press-gr.com/2015/09/blog-post_9687.html