Πώς θα προστατευτούν οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς;

Πέμ, 06/06/2013 - 13:30

Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη. Με την προϋπόθεση ότι, για μια αρχική περίοδο 2-6 μηνών ή και περισσότερο, δε θα επιτρέπεται η απόσυρση καταθέσεων πέραν ενός ορίου, για κάθε πολίτη και ενός μεγέθους για επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος τους. Ασφαλώς και πρέπει να αποφευχθεί ο πανικός και να μην επιτραπεί η απότομη απόσυρση όλων των τραπεζικών καταθέσεων. Γεγονός είναι ότι ήδη οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποστραγγιστεί από καταθέσεις, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης που υπάρχει για την ελληνική οικονομία.